Proces de onboarding – Servicii de Consultanță

Conține consultanță cu privire la:
• Implementarea elementelor de bază înainte de prima zi de lucru
• Cum să faci prima zi la locul de muncă una specială
• Implementarea programelor de orientare profesională
• Crearea și utilizarea planurilor scrise de onboarding
• Implementarea consecventă a procesului de onboarding
• Monitorizarea progresului pe termen lung
• Utilizarea tehnologiei pentru o eficiență sporită
• Crearea planului de onboarding pentru 30/60/90/120 de zile pentru noii angajați
• Angajarea principalelor părți interesate în planificare
• Stabilirea întâlnirilor cu factorii cheie din companie
• Claritate în ceea ce privește „cine, ce, cand și unde” în procesul de onboarding

Vezi lista completă de prețuri a Coach-ului Diana Moraru

  •